در اینجا اداره راه ها و بزرگراه ها در حال ترمیم پل رودخانه تربووکا است. ترافیک به یک خط کاهش می یابد و توسط دستگاه سیگنالینگ نور آونگ کنترل می شود. این محدودیت تا پایان ماه آگوست سال جاری ادامه خواهد داشت.